Valorisatie van biomassastromen (BIOVALOR)

Projecttitel: Valorisatie van biomassastromen (BIOVALOR)Projectnummer: LWV20.119Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A1 – Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositieProjectleider: Oscar Schoumans

Kringlooplandbouw vraagt om optimaal gebruik van nutriënten uit dierlijke mest en rest‐ en afvalstromen welke beschikbaar Read more

Microheme (Microbial production of heme)

Projecttitel: Microheme (Microbial production of heme)Projectnummer: LWV20.077Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A4 – Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen

Microbial biomass is arguably the highest potential future sustainable protein source. Yet these protein sources are Read more

Clean label solutions for structuring plant-based foods

Projecttitel: Clean label solutions for structuring plant-based foodsProjectnummer: LWV20.068Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A4 – Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen

To make a meaningful shift in the ratio of plant-based proteins possible, it is essential Read more

Circularity of biobased and biodegradable plastic food packaging

Projecttitel: Circularity of biobased and biodegradable plastic food packagingProjectnummer: LWV20.268Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A3 – Hergebruik zij- en reststromen

Bioplastics offer sustainable solutions in (food)packaging. To support their use it is important to increase the knowledge Read more

Total use van organische reststromen

Projecttitel: Total use van organische reststromen: groeimedia, grondverbeteraars, veenvervanging en koolstofopslagProjectnummer: LWV20.034Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A3 – Hergebruik zij- en reststromen

Ons consortium van bedrijven en kennisinstellingen gaat, vanuit een overkoepelende visie op circulariteit, veen als Read more

Ionselectieve elektrodialyse voor duurzaam terugwinnen van nutriënten

Projectnummer: LWV20.022Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A1 – Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositieProjectleider: Wilfred Appelman

Om waardevolle stoffen zoals nutriënten te kunnen hergebruiken en daarmee kringlopen te sluiten, bijvoorbeeld in de glastuinbouw, dienen zogenaamde ballastzouten (bv. natrium Read more