Slimme sluipwespen, effectieve biologische bestrijding

Projecttitel: Slimme sluipwespen, effectieve biologische bestrijdingProjectnummer: LWV20.080Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Een leerervaring kan de efficiëntie van sluipwespen in Read more

Bouwstenen voor het oplossen van het knelpunt Trichodoriden en TRV in de systeemaanpak voor de akkerbouw op de lichte gronden

Projecttitel: Bouwstenen voor het oplossen van het knelpunt Trichodoriden en TRV in de systeemaanpak voor de akkerbouw op de lichte grondenProjectnummer: LWV20.047Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en Read more

PPS Beter Bodembeheer, integraal en naar de praktijk

Projecttitel: PPS Beter Bodembeheer, integraal en naar de praktijkProjectnummer: LWV20.042Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Het streven in Nederland is Read more

Moleculaire karakterisering waardplantenstatus van stengelaaltjerassen

Projecttitel: Moleculaire karakterisering waardplantenstatus van stengelaaltjerassenProjectnummer: LWV20.026Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Verontrustende signalen vanuit de praktijk geven aan dat Read more

Innovatieve maisteelt – op weg naar chemievrij, minder uitspoeling, biodiverser

Projecttitel: Innovatieve maisteelt – op weg naar chemievrij, minder uitspoeling, biodiverserProjectnummer: LWV20.008Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Deze PPS werkt Read more

Roughage management in a circular dairy system: reducing nutrient losses

Projecttitel: Roughage management in a circular dairy system: reducing nutrient lossesProjectnummer: LWV20.365Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A1 – Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositieProjectleider: Roselinde Goselink

Ensiling of roughages is the most important method of feed Read more