Koeien & Kansen 2.0: Rendabele melkveehouderij bij het realiseren van complexe milieu-, klimaat- en biodiversiteitsopgaven

Projecttitel: Koeien & Kansen 2.0: Rendabele melkveehouderij bij het realiseren van complexe milieu-, klimaat- en biodiversiteitsopgavenProjectnummer: LWV20.360Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A1 – Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositieProjectleider: Michael de Haan

17 Melkveebedrijven Read more

Micronutriënten in de kringloop

Projecttitel: Micronutriënten in de kringloopProjectnummer: LWV20.249Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A1 – Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositieProjectleider: Kees Roest

Dit onderzoek richt zich op het sluiten van de micronutriënten kringloop van een 6 tot 8-tal Read more

Betere stal, betere mest, betere oogst

Projecttitel: Betere stal, betere mest, betere oogstProjectnummer: LWV20.245Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A1 – Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositieProjectleider: Daniel de Jong

Bij het streven naar kringlooplandbouw in Nederland met minimale emissies naar het milieu Read more

Voeding op Maat

Projecttitel: Voeding op MaatProjectnummer: LWV20.189Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A1 – Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositieProjectleider: Wouter Spek

Het verminderen van stikstofemissies uit de veehouderij is het meest effectief door aanpak bij de bron: het Read more

Verbetering stikstofkringloop

Projecttitel: Verbetering stikstofkringloop en vergaande reductie ammoniak en lachgas emissies in agri-, industriële- en grootstedelijke gebiedProjectnummer: LWV20.146Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A1 – Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositieProjectleider: Jules van Lier

De ‘stikstofcrisis’ wordt sinds Read more