Project Biobased opwaarderen mest en digestaat

Organisatie onderdeel WR-CAP

Projectnummer AF17052b

Missie A. Kringlooplandbouw

MMIP primair A1. Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht

MMIP secundair Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A3. Hergebruik organische zij- en reststromen

Startdatum project

Einddatum project

Projectleider Rommie van der Weide

Website

Read more

Project Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw

Organisatie onderdeel WR-CAP

Projectnummer LWV19195

Missie A. Kringlooplandbouw

MMIP primair A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

MMIP secundair Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum project

Einddatum project

Read more

Project Milieu indicator Gewasbescherming

Organisatie onderdeel WR-cap TU

Projectnummer TU18143

Missie A. Kringlooplandbouw

MMIP primair A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

MMIP secundair

Startdatum project

Einddatum project

Projectleider Johan Bremmer

Website www.milieuindicatorgewasbescherming.com

Read more

Project Blockchain: Automated Compliance in Agrifood Chains through Blockchain

Organisatie onderdeel WR-cap TU

Projectnummer TU18125

Missie Sleuteltechnologieën LWV

MMIP primair Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

MMIP secundair

Startdatum project

Einddatum project

Projectleider Lan Ge

Website https://td.floricode.com/Projecten/Blockchain

Samenvatting project Nieuwe digitale technologieën zoals de blockchain kunnen ingezet worden om productie Read more

Project Echte en Eerlijke prijs Duurzame Producten

Organisatie onderdeel WR-cap TU

Projectnummer TU18104

Missie D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

MMIP primair D1. Waardecreatie en verdienvermogen

MMIP secundair

Startdatum project

Einddatum project

Projectleider Willy Baltussen

Website

Samenvatting project

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Beoogde resultaten

Project Fresh on Demand

Organisatie onderdeel WR-cap TU

Projectnummer TU18098

Missie D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

MMIP primair D4. Duurzame en veilige verwerking

MMIP secundair

Startdatum project

Einddatum project

Projectleider Fatima Pereira da Silva

Website https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Fresh-on-Demand-verbetering-kwaliteit-groente-en-fruitketens.htm

Samenvatting project The fruit and vegetable Read more