107 projecten gehonoreerd in PPS-call Landbouw, Water, Voedsel

De PPS-call van de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem heeft 107 nieuwe PPS-projecten opgeleverd. De projecten richten zich op de beantwoording van de kennis- en innovatieopgaven uit de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Read more

196 voorstellen ingediend bij PPS-oproep

Er zijn 196 projectvoorstellen ingediend tijdens de oproep voor PPS-projecten die binnen de onderwerpen van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel passen. De projecten vragen in totaal om een bijdrage van 117 miljoen euro. Het gevraagd budget voor Read more

LWV19075 Voorbeeldpagina

Projectnummer: 20001-KOM Missie: VoorbeeldpaginaLooptijd: 2020 – 2023Budget publiek: € 1.330.000Budget privaat:  € 680.000Projectleider: Marleen Riemens Betrokken partijen: Betrokken Partij 1, Betrokken Partij2, Betrokken Partij 3, Betrokken Read more

KoM20011 Leerreis Nutriëntenkringloop

Projectnummer: 20011Missie: Klimaatneutrale landbouwLooptijd: 2020-2023Budget publiek: € 226.000Budget privaat:  € 134.000Projectleider: Oscar Schoumans Betrokken partijen: NCM, Z-LTO, Groen Kennis Net , Wageningen University & Research 

De leerreis nutriëntenkringloop heeft als doel om bestaande kennis Read more

KoM20005 De Melkveehouder als koploper naar 2030

Projectnummer: 20005Missie: KringlooplandbouwLooptijd: 2020Budget publiek: € 58.000Budget privaat:  € 50.000Projectleider: Gert van Duinkerken Betrokken partijen: Triple Dairy, Wageningen University & Research 

Melkveehouders staan voor een omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Read more

KoM20004 Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw

Projectnummer: 20004Missie: KringlooplandbouwLooptijd: 2020 – 2021Budget publiek: € 103.000Budget privaat:  € 27.000Projectleider: Fogelina Cuperus Betrokken partijen:  Agrifirm, LTO-DAW, Verbond van Verzekeraars, Wageningen University & Research 

Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat de Read more