KoM20001 Kennistransfer Plantgezondheid

Projectnummer: 20001-KOMMissie: KringlooplandbouwLooptijd: 2020 – 2023Budget publiek: € 1.330.000Budget privaat:  € 680.000Projectleider: Marleen Riemens Betrokken partijen: BO Akkerbouw, NFO, Glastuinbouw NL, LTO Nederland, Wageningen University & Research 

De Nederlandse land- en tuinbouw Read more