Project Echte en Eerlijke prijs Duurzame Producten

Projectnummer TU18104

Missie D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

MMIP primair D1. Waardecreatie en verdienvermogen

MMIP secundair

Startdatum project 01-01-2019

Einddatum project 31-12-2022

Projectleider Willy Baltussen

Website

Status project

Samenvatting project

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Project Phenotyping 4 Profit – for disease resistance in plants

Projectnummer LWV20335

Missie Sleuteltechnologieën LWV

MMIP primair Biotechnologie en Veredeling

MMIP secundair

Startdatum project 01-01-2021

Einddatum project 31-12-2026

Projectleider Theo van der Lee

Website

Status project

Samenvatting project To accelerate resistant variety development in plant breeding programs precise, non-destructive Read more

Project Voedseleducatie Platform 3.0: alle kinderen voedselvaardig

Projectnummer LWV20343

Missie D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

MMIP primair D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

MMIP secundair

Startdatum project 01-01-2021

Einddatum project 31-12-2026

Projectleider Fieke Franken

Website

Status project

Samenvatting project Het Read more

Project Kleurrijke belichting

Projectnummer LWV20348

Missie Sleuteltechnologieën LWV

MMIP primair Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

MMIP secundair

Startdatum project 01-01-2021

Einddatum project 31-12-2026

Projectleider Leo Marcelis

Website

Status project

Samenvatting project The ultimate goal is to substantially reduce energy use in greenhouses by Read more

Project Koeien & Kansen 2.0: Rendabele melkveehouderij bij het realiseren van complexe milieu-, klimaat- en biodiversiteitsopgaven

Projectnummer LWV20360

Missie A. Kringlooplandbouw

MMIP primair A1. Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht

MMIP secundair

Startdatum project 01-01-2021

Einddatum project 31-12-2026

Projectleider Michel de Haan

Website

Status project

Samenvatting project De melkveehouderijsector heeft te Read more

Project Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek

Projectnummer LWV20363

Missie C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied

MMIP primair C3. Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied

MMIP secundair

Startdatum project 01-01-2021

Einddatum project 31-12-2026

Projectleider Marion de Vries

Website

Status project

Samenvatting project Toekomstige veranderingen in het klimaat Read more