Voortgangsrapportage: Topsectorenbeleid ligt op koers

Onlangs heeft de minister van EZK de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTIB). In de brief geeft de minister aan dat het beleid de benodigde sector-overstijgende samenwerking tussen publieke en private partijen Read more

Zes nieuwe Kennis-op-Maat-projecten gehonoreerd

De oproep voor Kennis-op-Maat-projecten van oktober heeft in totaal 8 voorstellen opgeleverd. Voorgesteld wordt zes projecten te honoreren, waarvan twee voorwaardelijk. In totaal betreft dit voor 2022 max. 339 k€ (excl. BTW) WR-capaciteit. Kennis-op-Maat projecten zijn gericht op verspreiding Read more

98 nieuwe projecten voor KIA Landbouw, Water, Voedsel

De oproep voor nieuwe PPS-projecten voor de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel heeft dit jaar 147 voorstellen opgeleverd. Daarmee werd in totaal €79 miljoen budget gevraagd van de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Read more

Kenniscafé – Irrigatie in de precisielandbouw

Op dinsdag 30 november van 15.00 – 16.30 uur vindt het online Kenniscafé Irrigatie binnen precisielandbouw plaats; een belangrijk thema binnen precisielandbouw. Voor agrarische bedrijven wordt het steeds belangrijker om te sturen op waterkwantiteit en -kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan Read more

Kenniscafé Groen in de stad

Op dinsdag 2 november vindt het Kenniscafé Groen in de stad plaats. Van het belang van groen in de stad voor het welbevinden van de bewoners en voor klimaatadaptatie zijn alle partijen wel overtuigd. Maar hoe houd je het Read more

Groen Kennisnet vernieuwd

Op 15 oktober lanceerde Groen Kennisnet zijn vernieuwde kennis-website. Met 350.000 kennis-items en artikelen, bijna 500.000 unieke gebruikers en 9,4 miljoen downloads per jaar is Groen Kennisnet hèt kennisplatform voor de groene sector en breidt het zich alleen maar Read more