Nieuwe Kennis- en Innovatie-Agenda: naar een duurzaam, gezond en veilig Nederland

Voor de komende vier jaar hebben de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem samen met ministeries en andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties een agenda opgesteld die beschrijft welke nieuwe kennis en innovatie Read more

Welk effect hebben vleesvervangers op de gezondheid?

Plantaardige kant-en-klare vleesvervangers worden steeds populairder bij consumenten. Er zijn nog veel vragen over deze producten onbeantwoord. Passen ze in een gezond voedingspatroon wanneer ze vaker worden geconsumeerd? In het project ‘Improving plant-based meat analogues by evaluating effects on Read more

Klimaatinspanningen agrifood in beeld

Om de klimaatverandering te beperken, moet ook de agrifoodsector hard werken aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Om de impact van de klimaatmaatregelen te monitoren gebruikt de overheid een internationaal erkend rekenmodel (NIR). Prima bruikbaar in de Read more

Oproep voor Seed Money Projecten geopend

Bedrijven die hun internationale activiteiten willen vergroten, kunnen daar steun voor krijgen in de vorm van Seed Money Projecten. In deze projecten staat het opbouwen van nieuwe internationale netwerken centraal. Ook de haalbaarheid van nieuwe internationale productieketens kunnen in Read more

Bedrijfsleven, kennissector en overheid leggen gezamenlijke innovatie-inzet vast

De gezamenlijke inzet binnen het zogenoemde missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet wordt jaarlijks € 5,7 miljard. Bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en andere (maatschappelijke) organisaties hebben dit vandaag afgesproken in het nieuwe Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2024-2027. Minister Micky Adriaansens Read more

Oproep geopend voor projecten voor programma Kennis op Maat

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat (KoM). Jaarlijks stelt KoM voor dit programma 2,5 M€ aan WR-capaciteit en 0,2 M€  aan capaciteit bij Read more