Oproep voor PPS-projecten Landbouw, Water, Voedsel geopend

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem openen op 1 april 2022 hun gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2023. Read more

Acht nieuwe Calls Horizon Europe op gebied van bodem

Horizon Europe is het nieuwe ambitieuze onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie dat loopt tot en met 2027 met doorlopende subsidieoproepen (‘calls for proposals’). De missie bodem is één van de vijf missies in Horizon Europe en beoogt Read more

Dashboard brengt duurzaamheid grondstoffen snel in beeld

Hoe mooi zou het zijn als je met één muisklik kunt achterhalen of een product of ingrediënt op maatschappelijk verantwoorde wijze is geproduceerd? Op dit moment is dat nog toekomstmuziek, maar landbouweconoom Petra Berkhout (WECR) werkt met een groep Read more

Subsidieregeling Samenwerken aan groen-economisch herstel

Het ministerie van LNV stelt €15 miljoen subsidie beschikbaar voor het uitwerken van een ideeën voor duurzame verdienmodellen voor de landbouwsector, voor gebiedsgericht werken aan de klimaatdoelen en het verbeteren van de biodiversiteit. Deze subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden. Read more

Gezondgewastool geeft snel zicht op mogelijke maatregelen tegen bodemziekten

Het PPS-project ‘Beter Bodembeheer’ heeft op 11 januari een online tool gelanceerd waarmee akkerbouwers en adviseurs eenvoudig kunnen zien welke maatregelen werken tegen bepaalde bodemziekten. Wageningen University & Research ontwikkelde deze op basis van informatie uit het rapport ‘ Read more

Biodiversiteitsmonitor maakt prestaties akkerbouw inzichtelijk

Akkerbouwers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit, onder andere met de Biodiversiteitsmonitor. Die maakt de prestaties op en rondom een akkerbouwbedrijf meetbaar en inzichtelijk, zodat akkerbouwers weten wat ze kunnen doen om de biodiversiteit te Read more