196 voorstellen ingediend bij PPS-oproep

Er zijn 196 projectvoorstellen ingediend tijdens de oproep voor PPS-projecten die binnen de onderwerpen van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel passen. De projecten vragen in totaal om een bijdrage van 117 miljoen euro. Het gevraagd budget voor Read more

Tweede fase PPS-oproep geopend

De Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & maritiem hebben dit jaar gezamenlijk een oproep opengesteld voor PPS-projecten binnen Landbouw, Water, Voedsel die in 2021 starten. In de eerste fase zijn 375 projectideeën ingediend. Dat is Read more

Oproep geopend voor projecten voor programma Kennis op Maat

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het nieuwe programma Kennis op Maat. Wageningen Research (WR) reserveert voor dit programma jaarlijks 2,5 miljoen euro (exclusief BTW) voor de vertaling Read more

Oproep geopend voor projecten voor nieuw programma Kennis op Maat

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het nieuwe programma Kennis op Maat. Het programma reserveert jaarlijks 3 miljoen euro (inclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit Read more

Kennis- en innovatieagenda geeft invulling aan missiegedreven innovatiebeleid

In het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid legt het kabinet zijn ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema’s vast in missies. De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben voor de missies op het gebied Read more