NWO-oproep voor onderzoek naar biodiversiteit en biotische stress in voedsel- en sierteelt

Nederlandse productiesystemen voor voedsel en sierteelt kennen zeer hoge opbrengsten, maar dragen ook bij aan een sterke afname van de biodiversiteit. Eén van de gevolgen daarvan is dat  gewassen vatbaarder worden voor ziektes of plagen. De nieuwe NWO-oproep Biodiversiteit Read more

Extra boost moet waterstof in glastuinbouw mogelijk maken

Door in de kas aardgas als energiebron te vervangen door waterstof, kan een nieuwe grote stap worden gezet worden in de verduurzaming van de glastuinbouwsector. Op dit moment staan er echter nog een aantal beleidsmatige, technische en organisatorische knelpunten Read more

Health Food Wall wint innovatie award voor Meer groenten in de zorg

De prijs voor het meest innovatie idee om gezonde voeding laagdrempelig aan te bieden in ziekenhuizen en zorginstellingen is gewonnen door de “Health Food Wall”, een automaat die gezonde en duurzame maaltijden aanbiedt. De prijs is uitgereikt tijdens het Read more

Oproep voor PPS-projecten Landbouw, Water, Voedsel geopend

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem openen op 1 april 2022 hun gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2023. Read more

Acht nieuwe Calls Horizon Europe op gebied van bodem

Horizon Europe is het nieuwe ambitieuze onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie dat loopt tot en met 2027 met doorlopende subsidieoproepen (‘calls for proposals’). De missie bodem is één van de vijf missies in Horizon Europe en beoogt Read more

Dashboard brengt duurzaamheid grondstoffen snel in beeld

Hoe mooi zou het zijn als je met één muisklik kunt achterhalen of een product of ingrediënt op maatschappelijk verantwoorde wijze is geproduceerd? Op dit moment is dat nog toekomstmuziek, maar landbouweconoom Petra Berkhout (WECR) werkt met een groep Read more