Twee honoreringen binnen KIC-call (NWO) Aquatische voedselproductie

Binnen de KIC-call ‘Aquatische voedselproductie’ van NWO zijn twee onderzoeksprojecten gehonoreerd. Consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan onderzoek doen naar de productie van biomassa en eiwitrijke voeding op zee. De projecten krijgen samen meer dan 2,6 miljoen Read more

NWO-oproep voor onderzoek naar microbioom in bodem, mens en dier

Micro-organismen zijn belangrijk voor de weerbaarheid van gewassen en gezondheid van mens en dier. Mogelijke aanpassing van dit microbioom biedt maatschappelijk grote mogelijkheden. De nieuwe KIC-call ‘Microbioom: gezond van bodem naar dier & mens en terug’, richt zich op Read more

NWO-oproep voor projecten klimaatrobuuste watersystemen

limaatverandering zet ons huidige watersysteem onder druk. De verwachting is dat dit zal verergeren door de versnelde zeespiegelstijging en toenemende weersextremen. Een transformatie naar een robuust en veerkrachtig watersysteem en een waterrobuust landschap voor de komende decennia is daarom Read more

Voortgangsrapportage: Topsectorenbeleid ligt op koers

Onlangs heeft de minister van EZK de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTIB). In de brief geeft de minister aan dat het beleid de benodigde sector-overstijgende samenwerking tussen publieke en private partijen Read more

Zes nieuwe Kennis-op-Maat-projecten gehonoreerd

De oproep voor Kennis-op-Maat-projecten van oktober heeft in totaal 8 voorstellen opgeleverd. Voorgesteld wordt zes projecten te honoreren, waarvan twee voorwaardelijk. In totaal betreft dit voor 2022 max. 339 k€ (excl. BTW) WR-capaciteit. Kennis-op-Maat projecten zijn gericht op verspreiding Read more

98 nieuwe projecten voor KIA Landbouw, Water, Voedsel

De oproep voor nieuwe PPS-projecten voor de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel heeft dit jaar 147 voorstellen opgeleverd. Daarmee werd in totaal €79 miljoen budget gevraagd van de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Read more