Groente heeft al op korte termijn effect op het menselijk lichaam

Twaalf bedrijven en vier kennisinstellingen hebben vier jaar lang via het topsectorproject ‘De Waarde(n) van Groenten en Fruit’ onderzoek gedaan naar de gezondheidswaarde van groente en fruit en een betere onderbouwing van het effect van deze verse producten op Read more

Kabinetsvisie op innovatie is belangrijke impuls voor kennisbenutting

Het kabinet ziet volop kansen om de uitstekende positie van Nederland in wetenschappelijk, toegepast en praktijkgericht onderzoek beter te benutten en de impact van kennis te vergroten. Voor initiatieven die kennisbenutting stimuleren, waaronder de Faculty of Impact, komt extra Read more

Studie naar resultaten, inzichten en kennis van NL-CGIAR-onderzoeksprogramma

Het Nederland – CGIAR onderzoeksprogramma draagt ​​bij tot transformationele veranderingen in de landbouw over de hele wereld door de kennis van voedselsystemen en gezamenlijke publieke en private innovatie te bevorderen.

Er is onlangs een synthesestudie gepresenteerd die aantoont hoe Read more

Oproep voor Seed Money Projecten geopend

Bedrijven die hun internationale activiteiten willen vergroten, kunnen daar steun voor krijgen in de vorm van Seed Money Projecten. In deze projecten staat het opbouwen van nieuwe internationale netwerken centraal. Ook de haalbaarheid van nieuwe internationale productieketens kunnen in Read more

Oproep voor nieuwe Kennis-op-Maat-projecten geopend

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat (KoM). Jaarlijks stelt KoM voor dit programma 2,5 M€ aan WR-capaciteit en 0,2 M€  aan capaciteit bij Read more

NWO-oproep voor onderzoek naar biodiversiteit en biotische stress in voedsel- en sierteelt

Nederlandse productiesystemen voor voedsel en sierteelt kennen zeer hoge opbrengsten, maar dragen ook bij aan een sterke afname van de biodiversiteit. Eén van de gevolgen daarvan is dat  gewassen vatbaarder worden voor ziektes of plagen. De nieuwe NWO-oproep Biodiversiteit Read more