Dashboard brengt duurzaamheid grondstoffen snel in beeld

Hoe mooi zou het zijn als je met één muisklik kunt achterhalen of een product of ingrediënt op maatschappelijk verantwoorde wijze is geproduceerd? Op dit moment is dat nog toekomstmuziek, maar landbouweconoom Petra Berkhout (WECR) werkt met een groep Read more

Subsidieregeling Samenwerken aan groen-economisch herstel

Het ministerie van LNV stelt €15 miljoen subsidie beschikbaar voor het uitwerken van een ideeën voor duurzame verdienmodellen voor de landbouwsector, voor gebiedsgericht werken aan de klimaatdoelen en het verbeteren van de biodiversiteit. Deze subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden. Read more

Gezondgewastool geeft snel zicht op mogelijke maatregelen tegen bodemziekten

Het PPS-project ‘Beter Bodembeheer’ heeft op 11 januari een online tool gelanceerd waarmee akkerbouwers en adviseurs eenvoudig kunnen zien welke maatregelen werken tegen bepaalde bodemziekten. Wageningen University & Research ontwikkelde deze op basis van informatie uit het rapport ‘ Read more

Biodiversiteitsmonitor maakt prestaties akkerbouw inzichtelijk

Akkerbouwers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit, onder andere met de Biodiversiteitsmonitor. Die maakt de prestaties op en rondom een akkerbouwbedrijf meetbaar en inzichtelijk, zodat akkerbouwers weten wat ze kunnen doen om de biodiversiteit te Read more

Twee honoreringen binnen KIC-call (NWO) Aquatische voedselproductie

Binnen de KIC-call ‘Aquatische voedselproductie’ van NWO zijn twee onderzoeksprojecten gehonoreerd. Consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan onderzoek doen naar de productie van biomassa en eiwitrijke voeding op zee. De projecten krijgen samen meer dan 2,6 miljoen Read more

NWO-oproep voor onderzoek naar microbioom in bodem, mens en dier

Micro-organismen zijn belangrijk voor de weerbaarheid van gewassen en gezondheid van mens en dier. Mogelijke aanpassing van dit microbioom biedt maatschappelijk grote mogelijkheden. De nieuwe KIC-call ‘Microbioom: gezond van bodem naar dier & mens en terug’, richt zich op Read more