Kabinetsvisie op innovatie is belangrijke impuls voor kennisbenutting

Het kabinet ziet volop kansen om de uitstekende positie van Nederland in wetenschappelijk, toegepast en praktijkgericht onderzoek beter te benutten en de impact van kennis te vergroten. Voor initiatieven die kennisbenutting stimuleren, waaronder de Faculty of Impact, komt extra Read more

Studie naar resultaten, inzichten en kennis van NL-CGIAR-onderzoeksprogramma

Het Nederland – CGIAR onderzoeksprogramma draagt ​​bij tot transformationele veranderingen in de landbouw over de hele wereld door de kennis van voedselsystemen en gezamenlijke publieke en private innovatie te bevorderen.

Er is onlangs een synthesestudie gepresenteerd die aantoont hoe Read more

Oproep voor nieuwe Kennis-op-Maat-projecten geopend

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat (KoM). Jaarlijks stelt KoM voor dit programma 2,5 M€ aan WR-capaciteit en 0,2 M€  aan capaciteit bij Read more

NWO-oproep voor onderzoek naar biodiversiteit en biotische stress in voedsel- en sierteelt

Nederlandse productiesystemen voor voedsel en sierteelt kennen zeer hoge opbrengsten, maar dragen ook bij aan een sterke afname van de biodiversiteit. Eén van de gevolgen daarvan is dat  gewassen vatbaarder worden voor ziektes of plagen. De nieuwe NWO-oproep Biodiversiteit Read more

Extra boost moet waterstof in glastuinbouw mogelijk maken

Door in de kas aardgas als energiebron te vervangen door waterstof, kan een nieuwe grote stap worden gezet worden in de verduurzaming van de glastuinbouwsector. Op dit moment staan er echter nog een aantal beleidsmatige, technische en organisatorische knelpunten Read more

Health Food Wall wint innovatie award voor Meer groenten in de zorg

De prijs voor het meest innovatie idee om gezonde voeding laagdrempelig aan te bieden in ziekenhuizen en zorginstellingen is gewonnen door de “Health Food Wall”, een automaat die gezonde en duurzame maaltijden aanbiedt. De prijs is uitgereikt tijdens het Read more