Kennistransfer Plantgezondheid

Projecttitel: Kennistransfer PlantgezondheidProjectnummer: KOM20001Status: gestartProjectleider: Marleen RiemensProjectpartners: BO Akkerbouw, LTO Nederland, Nederlandse Fruitteelt Organisatie (NFO), Glastuinbouw Nederland, Wageningen University & ResearchMissie: KringlooplandbouwMMIP:  A2 – Gezonde weerbare bodem en teeltsystemen Read more

Bio-purification of plant proteins: elimination of off-flavours, anti-nutritional compounds and phytoestrogens

Projecttitel: Bio-purification of plant proteins: elimination of off-flavours, anti-nutritional compounds and phytoestrogensProjectnummer: LWV19212Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedselMMIP:  D4 – Duurzame en veilige verwerkingProjectleider: Herwig Bachman

The replacement of animal derived proteins with plant Read more

Mild processing of protein-containing, plant-based side streams for feed applications

Projecttitel: Mild processing of protein-containing, plant-based side streams for feed applicationsProjectnummer: LWV19052Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A4 – Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnenProjectleider: Fred van de Velde & Yu Peng

The project ‘Mild Read more

Werken aan natuurinclusieve melkveehouderijbedrijfs-systemen in een gebied met behulp van backcasting

Projecttitel: Werken aan natuurinclusieve melkveehouderijbedrijfssystemen in een gebied met behulp van backcastingProjectnummer: LWV20.311Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A5 – Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

Groepen melkveehouders en stakeholders gaan samen met Wageningen Research bedrijfssystemen ontwerpen voor natuurinclusieve melkveebedrijven Read more

Klimaatimpactmonitor.nl

Projecttitel: Klimaatimpactmonitor.nlProjectnummer: LWV 20.196Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebiedMMIP:  C3 – Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied

Met de KlimaatImpactMonitor gaan wij gegevens over de impacts van actuele weersextremen (bijv. schade aan gebouwen, verminderde gewasopbrengst, Read more

Gut Health & Bioactive Peptides

Projecttitel: Gut Health & Bioactive Peptides (GUT-BIOPEP)Projectnummer: LWV 20.218Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedselMMIP:  D2 – De consument, duurzame en gezonde voeding, in een groene leefomgevingProjectleider: Vanesa Muncan

Today, the guts of healthy Read more