KoM20011 Leerreis Nutriëntenkringloop

Projectnummer: 20011Missie: Klimaatneutrale landbouwLooptijd: 2020-2023Budget publiek: € 226.000Budget privaat:  € 134.000Projectleider: Oscar Schoumans Betrokken partijen: NCM, Z-LTO, Groen Kennis Net , Wageningen University & Research 

De leerreis nutriëntenkringloop heeft als doel om bestaande kennis Read more

KoM20005 De Melkveehouder als koploper naar 2030

Projectnummer: 20005Missie: KringlooplandbouwLooptijd: 2020Budget publiek: € 58.000Budget privaat:  € 50.000Projectleider: Gert van Duinkerken Betrokken partijen: Triple Dairy, Wageningen University & Research 

Melkveehouders staan voor een omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Read more

KoM20004 Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw

Projectnummer: 20004Missie: KringlooplandbouwLooptijd: 2020 – 2021Budget publiek: € 103.000Budget privaat:  € 27.000Projectleider: Fogelina Cuperus Betrokken partijen:  Agrifirm, LTO-DAW, Verbond van Verzekeraars, Wageningen University & Research 

Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat de Read more

KoM20001 Kennistransfer Plantgezondheid

Projectnummer: 20001-KOMMissie: KringlooplandbouwLooptijd: 2020 – 2023Budget publiek: € 1.330.000Budget privaat:  € 680.000Projectleider: Marleen Riemens Betrokken partijen: BO Akkerbouw, NFO, Glastuinbouw NL, LTO Nederland, Wageningen University & Research 

De Nederlandse land- en tuinbouw Read more