Ontsluiting landbouwkennis bodemvochtmanagement

Projecttitel: Ontsluiting landbouwkennis bodemvochtmanagementProjectnummer: KOM20033Status: gestartProjectleider: Idse HovingProjectpartners: AguroTech, Innoseis, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, ZLTO, Wageningen University & ResearchMissie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebiedMMIP:  C2 – Klimaatadaptieve land- en tuinbouwproductiesystemen

Het Read more

KlimaatAdaptatie Netwerk Open teelten

Projecttitel: KlimaatAdaptatie Netwerk Open teeltenProjectnummer: KOM20003Status: gestartProjectleider: Herman SchoorlemmerProjectpartners: Agrifirm NWE B.V., Stichting LTO Programma’s en Projecten, Verbond van Verzekeraars, Wageningen University & ResearchMissie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebiedMMIP:   Read more

Online Learning Resource and Community Biobrandstoffen

Projecttitel: Online Learning Resource and Community BiobrandstoffenProjectnummer: KOM20021Status: gestartProjectleider: Wolter ElbersenProjectpartners: Stichting Avans, Stichting Circular Biobased Delta,Stichting Hanze Hogeschool Groningen, Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Platform Duurzame Biobrandstoffen, Wageningen University & Read more

Biodiversiteitsmonitor Open teelten

Projecttitel: Biodiversiteitsmonitor Open teeltenProjectnummer: KOM21005Status: Nog niet gestartProjectleider: Karin WinklerProjectpartners: AcconAVM, Alfa Accountants, Triple Dairy, Wageningen University & ResearchMissie: KringlooplandbouwMMIP:  A5 – Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

Binnen dit project Read more

Faunabeheer in de praktijk

Projecttitel: Faunabeheer in de praktijkProjectnummer: KOM21003Status: Nog niet gestartProjectleider: Hugh JansmanProjectpartners: Aelmansgroep, Aeres Groep, CITAVERDE, Bosgroep Nederland, GaiaZoo, Jonkers Hoveniers, LLTB, Provincie Limburg, RANOX, Staatsbosbeheer, Waterschap Limburg, Yuverta, Zone.college, Terra College, Wageningen Read more

Voer voor adviseurs, fase 2

Projecttitel: Voer voor adviseurs, fase 2Projectnummer: KOM21001Status: nog niet gestartProjectleider: Marijke Dijkshoorn-DekkerProjectpartners: Aeres Hogeschool Dronten, Agrarisch Natuur Drenthe, BoerenNatuur, Erfcoaches Provincie Overijssel, Land van Waarde, Kennis en Innovatie Erve Mentink, Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Read more