Project Automatische insectenmonitoring ter verbetering van IPM

Projectnummer
LWV19243

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2020

Einddatum project
31-12-2021

Projectleider
Janne Kool

Website
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Automatische-insectenmonitoring-ter-verbetering-van-IPM.htm

Status project
Afgerond – Het project is voortijdig afgesloten

Samenvatting project
Op het gebied van insecten monitoring is er al het een en ander commercieel beschikbaar. Alleen kleinere insecten zijn moeilijk te detecteren. In dit project gaan we onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om luizen automatisch te monitoren.

Doel van het project
Het doel is om automatische insecten monitoring van luizen mogelijk te maken, zodat er meer inzicht kan komen in de luizen populaties en precisie landbouw mogelijk wordt. Dit zal liden tot vermindering van het chemicaliën gebruik.

Relatie met missie/motivatie
Luizen zijn in de bieten een steeds groter probleem. Meer luizen overleven de tegenwoordig zachte winters en doordat de Neonicotinoïden weggevallen zijn, zijn ze moeilijker te bestrijden. Tegelijkertijd zijn het beruchte virus verspreiders.

Geplande resultaten
Doel van het project is om automatische monitoring van kleine insecten in het veld mogelijk te maken.

Terug