Project Beheersing van vruchtboomkanker in de biologische en gangbare teelt van appel middels veredelingsonderzoek.

Projectnummer
LWV20265

Missie
Sleuteltechnologieën LWV

MMIP primair
Biotechnologie en Veredeling

MMIP secundair
Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Eric van de Weg

Website

Status project

Samenvatting project
Dit project richt zich op het beschikbaar komen van appelrassen met een goede resistentie tegen vruchtboomkanker in de biologische en gangbare teelt. Beoogd resultaat is een toets voor veredelaars en (bio)telers waarmee rasverschillen in weerbaarheid tegen het ontstaan van nieuwe infecties betrouwbaar vastgesteld kunnen worden. Het project sluit aan op project TKI-LWV19214 waar de weerbaarheid tegen de uitgroei van al bestaande kankers centraal staat.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug