Project Biological control SWD

Projectnummer
TU16033

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2017

Einddatum project
31-12-2020

Projectleider
Herman Helsen

Website

Status project

Samenvatting project

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug