Project Borging van effluent rwzi voor glastuinbouwsector

Projectnummer
LWV20183

Missie
C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied

MMIP primair
C4. Verbeteren waterkwaliteit

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
j bonnet

Website

Status project

Samenvatting project
De kwaliteit van het communaal effluent is na opwerking geschikt voor hergebruik in de glastuinbouw. Met
behulp van het demonstratieonderzoek (Delftbluewater) is aangetoond dat het effluent van hoogwaardige
kwaliteit is en geschikt te maken is voor de teelt van gewassen. Binnen de Greenport West-Holland wordt
gewerkt aan een gemeenschappelijk toekomstplan Gietwatervoorziening glastuinbouw. Gebruik van effluent
water van de rwzi en afvalwater van een collectief, of afvalwater van andere industrieën of partijen zullen hier
een belangrijke optie in zijn. Voordat de sector over kan gaan tot het hergebruik van effluent water, is er
behoefte aan een blauwdruk met borging van de kwaliteit van het gietwater. Hierbij wordt gedacht aan het
continue meten van signaalstoffen. Voor de borging van de waterkwaliteit worden sensoren, non-invasieve
meettechnieken en decision support systems (AI) ingezet. Daarnaast is overeenstemming vereist met alle
belanghebbenden over hoe effluent op een zodanig wijze kan worden ingezet, dat het geen risco’s heeft voor
het gewas en de volksgezondheid. Er wordt een acceptatie strategie opgezet om alle stakeholders in de keten
mee te krijgen met de risicobeheersingsstrategie.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug