Project Energie en CO2

Projectnummer
H300

Missie
B. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie

MMIP primair
B5. Energiebesparing, -productie en -gebruik (incl. Kas als Energiebron)

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2013

Einddatum project
31-12-2021

Projectleider
Jouke Campen

Website
www.kasalsenergiebron.nl

Status project

Samenvatting project
Het project levert inhoudelijke bouwstenen over diverse beleidsmatige en maatschappelijke onderwerpen rond het thema Energie en CO2 in de glastuinbouw voor het Programma Kas als Energiebron.

Doel van het project
Inzicht in diverse beleidsmatig vraagstukken vooral rond het thema reductie CO2-emissie van de glastuinbouw.

Relatie met missie/motivatie
Naast de technische mogelijkheden voor energiebesparing en een energievoorzieningen zonder CO2-emissie is inzicht gewenst in de mogelijke praktische toepassing nu en in de toekomst waarbij kenmerken en ontwikkeling van de glastuinbouw, economische aspecten, maatschappelijke aspecten en beleidsmatige aspecten relevant zijn. Het levert inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden voor reductie van de CO2-emissie van de glastuinbouw.

Geplande resultaten
Het project beoogt diverse bouwstenen te leveren ter ondersteuning van beleidsmatige processen rond het thema Energie en CO2 in de glastuinbouw. De onderwerpen in 2020 waren: effect externe CO2 op CO2-emissie van de glastuinbouw, Effecten op kosten en CO2-emissie van de glastuinbouw door de tariefstijging ODE inkoop elektriciteit en een raming van de CO2-emissie van de glastuinbouw in 2020.

Terug