Project Farming Microbial Community for Plant Probiotic

Projectnummer
LWV20385

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2024

Projectleider
Eiko Kuramae

Website

Status project

Samenvatting project

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug