Project Gezonder binnenklimaat door inzet planten

Projectnummer
TU18001

Missie
D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

MMIP primair
D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2019

Einddatum project
31-12-2020

Projectleider
Pieter de Visser

Website

Status project
Afgerond – Het project is afgerond conform de oorspronkelijk scope. Alle mijlpalen zijn behaald.

Samenvatting project
De op labschaal aangetoonde luchtzuiverende eigenschappen van enkele kamerplanten zijn getest op hun daadwerkelijke werking in kantoorruimten. Het betreft hier zuivering van vluchtige organische stoffen (VOS) via plantopname. Hiervoor is stapsgewijs de luchtzuivering getest van een eenvoudige situatie van luchtstromen naar een meer complexe situatie zoals in de praktijk voorkomt. Hierbij zijn factoren als natuurlijke en mechanische ventilatie, soort objecten in de kamer, aantal planten, luchtvochtigheid en lichtniveau onderzocht. Het blijkt dat een mechanisch ventilatiesysteem een zeer dominante rol speelt in de luchtzuivering. Zonder een dergelijk systeem is de luchtafvoer via kieren en de absorptie door vloer, wanden en plafond systeem de voornaamste afvoer van VOS. Indien de kamer volgepakt is met planten is de luchtzuivering zonder mechanische ventilatie ca. 5% hoger dan zonder planten. Groeifactoren als lichtniveau en relatieve luchtvochtigheid lijken hierop geen invloed te hebben. Er is een rekenregel opgesteld om plantenleveranciers te ondersteunen bij het inzetten van planten in de luchtzuivering van binnenruimten bij klanten.

Doel van het project
Binnen de MMIP Gezonde voeding van KIA Landbouw, water en voedsel wordt het binnenklimaat van woningen en kantoorpanden onderscheiden. Dit project geeft meer inzicht in de (bescheiden) rol van planten in de zuivering van deze binnenruimten. Met deze kennis kan een gezonder binnenklimaat worden gerealiseerd, en de gezondheid van mensen ten goede komt.

Relatie met missie/motivatie
Het leefklimaat in binnenruimten is al jaren slecht en ook ongezond, vooral door de ambitie om woningen/bedrijfspanden beter te isoleren tegen de kou. Dit gaat ten koste van de luchtverversing; luchtzuivering door planten kan worden gezien als een groene en innovatieve oplossing van het probleem.

Geplande resultaten
Binnen de MMIP Gezonde voeding van KIA Landbouw, water en voedsel wordt het binnenklimaat van woningen en kantoorpanden onderscheiden. Dit project geeft meer inzicht in de (bescheiden) rol van planten in de zuivering van deze binnenruimten. Met deze kennis kan een gezonder binnenklimaat worden gerealiseerd, en de gezondheid van mensen ten goede komt.

Terug