Project Hoogwaardiger toepassing van meer Nederlands hout in de bouw als effectieve klimaatmaatregel

Projectnummer
LWV20153

Missie
B. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie

MMIP primair
B6. Productie en gebruik van biomassa

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Gert-Jan Nabuurs

Website

Status project

Samenvatting project
Dit project beoogt het gebruik van inlands hout in de bouw in 2030 te verdrievoudigen. Daarvoor is betere afstemming in de keten nodig. We werken toe naar een concrete ketenafspraak: partijen van bosbeheer tot woningbouw maken samen SMART afspraken hoe zij de komende jaren de toepassing van Nederlands hout een impuls geven – in samenwerking en eventueel investeringen. Daarnaast levert het project kennis op over toekomstige beschikbaarheid van hout maar ook over kennisbehoefte en drijfveren van boseigenaren.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug