Project Microbiota veranderingen en modulatie in kankerpatiënten

Projectnummer
LWV20345

Missie
D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

MMIP primair
D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
s rensen

Website

Status project

Samenvatting project
Darmkanker treft jaarlijks ruim 9.800 nieuwe patiënten in Nederland. Onderzoek laat zien dat de darm microbiota een belangrijke rol kunnen spelen bij het ontstaan van darmkanker. Bovendien lijkt de darmmicrobiota een rol te spelen in (chemo)therapierespons en de bijwerkingen. In dit project willen we onderzoeken of modulatie van de darmmicrobiota met prebiotische vezels de therapie respons, voedingsstatus, kwaliteit van leven en de prognose van darmkankerpatiënten kan verbeteren en bijwerkingen van de behandeling kan reduceren.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug