Project Nieuwe snackgroenten voor nieuwe eetmomenten

Projectnummer
1509-026

Missie
D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

MMIP primair
D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2016

Einddatum project
31-12-2019

Projectleider
Caroline Labrie

Website

Status project

Samenvatting project
Er wordt te weinig groente gegeten. Snackgroenten zijn een kans om op een eenvoudige manier voldoende groenten te eten. Het project ontwikkelt tools waarmee telers en veredelaars vroeg in de keten kunnen nagaan of de smaak van nieuwe snackgroenten past bij de voorkeuren van de consument, inspelend op bepaalde eetmomenten. Zo kunnen spelers in de tuinbouwketen beter anticiperen op de wensen van consumenten, waardoor er beter passende producten kunnen worden veredeld, geproduceerd en aangeboden. Dit zal de aantrekkelijkheid van de producten verhogen, de verkoop stimuleren en de dagelijkse inname van groenten bevorderen.

Doel van het project
Het doel van dit innovatieproject is de toename van de groenteconsumptie via snackgroenten mogelijk te maken.

Relatie met missie/motivatie
Voor de volksgezondheid en het klimaat is het belangrijk dat consumenten gezonde en duurzame keuzes maken. Om die gezonde keuze makkelijker te maken, is het belangrijk dat gezonde producten aansluiten bij het gedrag van consumenten. Snackgroenten die gemakkelijk en lekker zijn, kunnen helpen om meer groente en fruit te eten op verschillende momenten. In dit project worden inzichten en tools ontwikkeld voor de tuinbouw keten om deze producten te ontwikkelen.

Geplande resultaten
‘- Verdere dataverzameling aan de smaak van paprika en tomaat ten behoeve van de ontwikkeling en validatie van het algoritme.
– Data-analyse om het prototype algoritme te ontwikkelen.
– Communicatie met de partners van behaalde resultaten.
– Wetenschappelijke paper over ‘evoked context’.

Terug