Project Novel roots for novel traits

Projectnummer
1509-073

Missie
Sleuteltechnologieën LWV

MMIP primair
Biotechnologie en Veredeling

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2016

Einddatum project
31-12-2020

Projectleider
I. Rieu

Website

Status project
Afgerond – Het project is afgerond conform de oorspronkelijk scope. Alle mijlpalen zijn behaald.

Samenvatting project
Groot deel van tomatenteelt in kassen en tunnels maakt gebruik van wortelstokken. Tot nu toe pas weinig Solanum soorten/hybriden getest als wortelstok. Bovendien nog weinig selectie op tolerantie voor suboptimale abiotische omstandigheden.
Beoogde resultaten globaal:
a) Beschrijving van geschiktheid van nieuwe Solanumsoorten en hybriden als wortelstok voor tomaat
b) Inzicht in relatie tussen verwandschap van wortelstok aan tomaat en geschiktheid/succes in optimale groeicondities.
c) Inzicht in relatie tussen verwandschap van wortelstok aan tomaat en geschiktheid/succes in suboptimale groeicondities.
d) Inzicht in mechanisme van invloed wortelstok op groeieigenschappen van de tomaat spruit

Doel van het project
Identificeren van nieuwe wortelstokken voor tomaat die de algehele groeikracht (“vigour”) en tolerantie tegen de abiotische stressfactoren verzilting, droogte en overstroming verbeteren. Inzicht verschaffen in de rol van worteleigenschappen in plant performance in verschillende condities.

Relatie met missie/motivatie
Bedrijven kunnen op meest efficiënte manier zoeken naar wortelstokken met verbeterde eigenschappen, zoals met verminderde ecologische voetafdruk en betere opbrengst

Geplande resultaten
Identificeren van nieuwe wortelstokken voor tomaat die de algehele groeikracht (“vigour”) en tolerantie tegen de abiotische stressfactoren verzilting, droogte en overstroming verbeteren. Inzicht verschaffen in de rol van worteleigenschappen in plant performance in verschillende condities.

Terug