Project Perspectief voor de biologische perenteelt in Nederland met nieuwe, schurftresistente rassen

Projectnummer
LWV20323

Missie
Sleuteltechnologieën LWV

MMIP primair
Biotechnologie en Veredeling

MMIP secundair
Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Marcel Wenneker

Website

Status project

Samenvatting project
Peer is het belangrijkste Nederlandse fruitgewas. Sinds enkele jaren wordt het hoofdperenras Conference echter als zeer vatbaar geclassificeerd voor de ziekte perenschurft (Venturia pirina). De biologische fruitteelt wordt hier als eerste mee geconfronteerd door gebrek aan effectieve gewasbeschermingsmaatregelen en alternatieve resistente rassen. Doel van het project: betrouwbare resistentietoetsen ontwikkelen voor perenschurft voor robuustere perenrassen, om daarmee een weerbaar teeltsysteem te verkrijgen.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug