Project Slimme sluipwespen, effectieve biologische bestrijding

Projectnummer
LWV20080

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
j deboer

Website

Status project

Samenvatting project
Een leerervaring kan de efficiëntie van sluipwespen in de biologische bestrijding (BB) aanzienlijk verhogen. Wij willen dit kansrijke concept uitwerken tot een prototype product (Slimme Sluipwespen) voor wolluisbestrijding in de (sier)teelt onder glas. Deze toepassing zal het vertrouwen in BB vergroten en de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen verminderen, essentieel in de kringlooplandbouw. Succesvolle implementatie opent een scala aan mogelijkheden in andere teeltsystemen.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug