Project Smaakborging groente en fruit

Projectnummer
LWV20138

Missie
D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

MMIP primair
D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Caroline Labrie

Website

Status project

Samenvatting project
In de tuinbouwketen is behoefte aan het kunnen meten van smaak. Consumenten zullen immers eerder tot herhalingsaankopen overgaan wanneer de smaak keer op keer goed is. Doel is het stimuleren van de groente en fruit consumptie ten behoeve van de volksgezondheid. Beoogd resultaat is de ontwikkeling van een smaakmodel om smaak van groente en fruit non invasief, snel en objectief te meten tijdens het oogsten en in de verdere keten, geschikt voor toepassing op een oogstrobot.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug