Project Systeemaanpak duurzame teelt voor de Fruitteelt van Morgen

Projectnummer
LWV20320

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Marcel Wenneker

Website

Status project

Samenvatting project
Voor de effectieve beheersing van probleemziekten en -plagen in zowel de geïntegreerde als biologische fruitteelt, is een combinatie van een weerbare boomgaard en preventieve en andere maatregelen nodig. Er zijn daarbij twee niveaus van onderzoek nodig: onderzoek aan de systeemonderdelen en hun onderliggende mechanismen, en de toepassing en evaluatie daarvan in systeemonderzoek. Het doel is een fruitteeltsysteem te ontwikkelen waarbij het gebruik en de afhankelijkheid van (synthetische) gewasbeschermingsmiddelen voor de onderzochte organismen substantieel vermindert.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug