Project The Next Fruit 4.0

Projectnummer
LWV20131

Missie
Sleuteltechnologieën LWV

MMIP primair
Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

MMIP secundair
Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Peter Frans de Jong

Website

Status project

Samenvatting project
In The Next Fruit 4.0 zal worden gewerkt aan technologische oplossingen voor de fruitteelt van morgen. Door een volgende stap te zetten in precisiespuittechnologie op boomniveau, door nieuwe vormen / toepassingsmogelijkheden van sensing te ontwikkelen, door de ontwikkeling van decision support models en dashboards en door sensingtechnologie te koppelen aan prototypes van robots die teelthandelingen kunnen uitvoeren. Tevens wordt verdieping gezocht in toepassing van nieuwe technologie na de oogst t.b.v. bewaring en verkoop.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug