Project Towards a RESilient POTato cropping system (RESPOT)

Projectnummer
LWV20237

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

MMIP secundair
Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Biotechnologie en Veredeling

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Paul Struik

Website

Status project

Samenvatting project
In RESPOT staat de ontwikkeling en introductie van een nieuw aardappel teeltsysteem, dat schade door Phytophthora infestans voorkomt door gebruik te maken van resistente diploïde hybride aardappelrassen, gecombineerd met innovaties in de teelt van deze rassen, centraal. RESPOT leidt tot een drastische vermindering van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, gericht tegen P. infestans.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug