Project Weerbare teeltsystemen tegen invasieve tripsplagen in de glastuinbouw

Projectnummer
LWV20287

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Gerben Messelink

Website

Status project

Samenvatting project
Invasieve tripsplagen zijn een enorme bedreiging voor de Nederlandse glastuinbouw. Dit project is gericht op het beschikbaar maken van essentiële ontbrekende kennis voor het ontwerpen van weerbare teeltsystemen tegen verschillende invasieve tripssoorten, zoals de Japanse bloementrips Thrips setosus en de pepertrips Thrips parvispinus. Verder wordt een aantal innovatieve methoden en stapeling van maatregelen getest die de weerbaarheid van teeltsystemen tegen deze tripssoorten verhoogt, wat wordt geïntegreerd in een beslissingsondersteunend model.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug