Project Weet wat er leeft-Real time monitoring van plagen en bestrijders

Projectnummer
LWV20166

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
o calf

Website

Status project

Samenvatting project
Voor een duurzame bedrijvigheid in de productie van (tuinbouw)gewassen is een geïntegreerde plaag bestrijding
(IPM) essentieel. Dit betekent een gecombineerde inzet van biologische bestrijders en
gewasbeschermingsmiddelen. De basis voor IPM is het snel en precies waarnemen van soorten voor een
succesvolle inzet van biologische bestrijders.

Detectie van soorten gebeurt nu door scouten van planten en vangplaten, maar dit kost veel tijd en kan
worden versneld door automatisering. Daarnaast is de aanwezigheid van soorten afhankelijk van de plaats in de
kas, het tijdstip van de dag en het seizoen en wordt bepaald door omgevingsfactoren zoals licht, luchtvochtigheid
en temperatuur. Een dergelijke afhankelijkheid (associatie) van soorten met ruimtelijke-, of omgevingsfactoren
wordt door handmatige scouting en dataverwerking vaak onderschat maar kan met behulp van automatisering
worden ondervangen.

Er is een reeks geautomatiseerde identificatie- en kwantificatiemethoden beschikbaar, maar deze zijn
afhankelijk van het direct vangen van soorten. Er is voor veel soorten geen effectief lokmiddel voor handen,
waardoor deze (lange tijd) onder de radar blijven. Indirecte methoden voor het detecteren van soorten, zoals het
gebruik van DNA-sporen (eDNA) of geuren (VOCs), worden in de tuinbouw nog niet of nauwelijks toegepast en
vragen om SMART aanpassingen van (bestaande) bemonsteringstechnieken en protocollen.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug