Project Wortelmilieu. Rol substraatmaterialen, water, biostimulanten en organische meststoffen bij het creëren van weerbaar wortelmileu

Projectnummer
LWV19077

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2020

Einddatum project
31-12-2022

Projectleider
Pieter de Visser

Website
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Weerbaar-wortelmilieu.htm

Status project
Lopend – loopt op schema

Samenvatting project
Weerbaarheid van het wortelmilieu tegen ziekten en plagen verlaagt het gebruik van chemische gewasbescherming sterk. Ontleend aan goede onderzoekservaringen aan weerbare micro-organismen in de vollegrond legt dit onderzoek de focus op activiteitmetingen en functionele groepen van micro-organismen. Met het experimenteel toevoegen van organische meststoffen en specifieke toeslagstoffen aan het substraat wordt onderzocht hoe de functionele groepen aangestuurd kunnen worden om bodemziekten te bestrijden. Hiermee verkrijgen we kennis over de ontwikkeling van micro-organismen in substraatteelten, over de relatie met weerbaarheid, en hoe te sturen met een gerichte keuze van substraateigenschappen en toevoegingen.

Doel van het project
Dit project zal kennis generen om de groenteteelt onder glas op een milieuvriendelijkere en duurzamere manier minder vatbaar te maken voor ondergrondse ziekten. Er worden strategieën ontwikkeld ten aanzien van biologische meststoffen en toeslagstoffen die het microbioom in het wortelmilieu stimuleert om plantpathogene schimmels te onderdrukken en plantziekten te vermijden. Deze strategieën kunnen middels een rekentool door telers benut worden als beslissingsondersteuning in het teeltmanagement.

Relatie met missie/motivatie
Project past goed binnen de prioriteiten voor nieuw onderzoek bij de missie A2 Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater. Dit project zal bouwstenen aanleveren voor geïntegreerde bestrijding van ondergrondse ziekten waarbij gebruik gemaakt wordt van een weerbaar wortelmilieu dat bodempathogenen op natuurlijke, biologische wijze onderdrukt zodat weerbare teeltsystemen mogelijk zijn bij minimaal gebruik van chemische middelen

Geplande resultaten
Dit project levert in het jaar 2020:
(1) advies over de praktische verwerkbaarheid van organische meststoffen in de fertigatie.
In jaar 2021 verwachten de volgende resultaten:
(2) inzicht in de omvang en activiteit van de van nature aanwezige functionele groepen in (glas)tuinbouwsubstraten,
(3) inzicht in de invloed van organische meststoffen, toevoegingen en/of biostimulanten op deze groepen,
(4) activiteitmetingen waarmee de effectiviteit van toevoegingen gecontroleerd kan worden (wat nu soms onmogelijk is).
In het jaar 2022 verwachten we deze resultaten:
(5) een rekentool die de kennis over de relaties substraat-teeltsysteem-microbioom integreert waardoor voorspellingen en vergelijkingen tussen teeltsystemen mogelijk worden.
(6) een uitgebreid rapport en een handleiding voor de rekentool

Terug