Duurzame en veilige verwerking (D4)

2019

·       Creating products with designed properties through innovative powder-based 3D printing   
         technology

·        Fresh on demand

·        Kennis- en modelkoppelingen voor borging voedselveiligheid in de groente- en fruitsector

·        Non-animal predictions of the behaviour of chemicals in the body

·        Proteins on steel: science based solutions for fouling in the food industry

·        Snelle on-site methoden voor voedselveiligheid en authenticiteit

·        Sustainable polysaccharide/protein-rich ingredients from natural and mild treatments

·        Synergy 4 shelf life

·        Valorization of licorice root by-product for safe natural antimicrobials

·        Verwerkingsfactoren pesticiden in diervoeding

2018

·        Protein functionality II: stability of highly concentrated protein

·        Snelle on-site methoden voor voedselveiligheid en authenticiteit

·       Use-cases 3D food printing 

2017

·        Design and sensory perception of multi-scale food structures fabricated by 3D printing

·        Going bananas - Waar komt die banaan vandaan?

·        Ketenbreed kwaliteitsonderzoek uien

·        LC-MS-methoden voor detectie voedselallergenen

·        Optimalisatie raffinage plantaardige olieën en vetten

·        Snelle on-site screening op authenticiteit van oliën, vetten en afgeleide producten 
        voor food en feed


·        Sustainable ingredients

2016

·        Duurzaam ingevroren en smaakvol

·        Geheim van tetrodoxine in Nederlandse schelpdieren

·        Heterogenity in spores of food spoilage fungi

·        Interactieve bewaarsystemen voor aardappelen

·        Oppervlaktebesmettingen in de levensmiddelenindustrie

2015

·        GreenCHAINge

·        Veilige valorisatie van slachtbijproducten