Factsheets en video’s helpen schelpdiervisserij bij duurzaam ondernemen

Nederlandse mossel- en oesterkwekers hebben hun werkterrein liggen in de Waddenzee, het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Stuk voor stuk prachtige natuurgebieden die met strenge regels worden beschermd. Ook voor de schelpdiervisserij zijn de afgelopen tientallen jaren deze regels steeds strenger geworden. In sommige delen mogen daarom geen activiteiten meer plaats vinden en ook de eisen aan de kweekmethodes zijn aangescherpt. De regels blijken goed te werken: de huidige manier van werken gaat prima samen met behoud van de natuur. Op sommige aspecten, zoals biodiversiteit, heeft de schelpdiervisserij zelfs een positief effect op de natuur.

“Omdat de kwekers zich in en op gevoelig terrein bewegen, is het zaak om continu aandacht te houden voor een duurzame en natuurinclusieve bedrijfsvoering”, zegt Nathalie Steins, projectleider van ‘Schelpdieren, duurzaam en gezond’. In ons project hebben we de beschikbare wetenschappelijke kennis over duurzame, natuurinclusieve schelpdierproductie op toegankelijke manier beschikbaar gemaakt voor praktisch gebruik.”

Dikke rapporten werden omgezet in handzame infographics en factsheets over onder andere de rol van schelpdieren in de koolstofcyclus, de ecosysteemdiensten van schelpdieren, de effecten van mosselkweek op natuur en de milieubelasting van schelpdierproductie. Steins: “De factsheets geven snel inzicht en bieden kaders om rekening mee te houden in de bedrijfsvoering. Ze zijn allemaal online beschikbaar en worden de komende tijd actueel gehouden.” Daarnaast werd een reeks video’s gemaakt en  masterclasses gegeven waarin deelnemers bijgepraat werden over actuele onderwerpen.

Steins: “Schelpdieren scoren uitstekend op CO2-voetafdruk, circulaire productie en gezondheidsaspecten. Op dit moment is de consumptie van schelpdieren in Nederland nog bedroevend laag. Met vaker mosselen of oesters in het menu kan een stap gezet richting een gezonder én duurzamer dieet. Daarom hebben we ook de literatuur op dit gebied vertaald in factsheets en studio’s. Hopelijk dragen we daarmee ook bij aan het verbeteren van de verdienmodellen van de kwekers en de keten.”