NIEUWS

Missie d

Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

In 2030 produceert de sector gezond, veilig en duurzaam voedsel. Het voedselproductiesysteem is robuust en groene producten leveren een waardevolle bijdrage aan haar omgeving. Consumenten waarderen de sector en zijn bereid eerlijke prijzen te betalen.

Belangrijkste kennis- en innovatiethema’s

  • Vergroten van de waardering voor en het vertrouwen in voedsel en groen en voor de manier waarop het wordt geproduceerd;
  • Stimuleren van het produceren en consumeren van gezond en duurzaam voedsel; 
  • Ontwikkelen van veilige, duurzame productiesystemen zonder risico’s voor de omgeving; 
  • Ontwikkelen van een substantieel duurzamer en veiliger voedselketen.

Voorbeelden

Plantaardige eiwitten smakelijk gemaakt

Qua voedingswaarde zouden plantaardige eiwitten uitstekend een deel van de groeiende vraag naar hoogwaardige eiwitten kunnen afdekken. Toch wordt nog maar een klein percentage dierlijke eiwitten vervangen door plantaardige. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de andere structuur en smaakbeleving. In het project ‘Towards a next generation meat analogues’ wordt een technologie ontwikkeld waarmee de volgende generatie vleesvervangers over verbeterde smaakeigenschappen beschikt. Daardoor komen er meer, door de consument geaccepteerde, mogelijkheden beschikbaar om een groter deel van de eiwitbehoefte in te vullen met plantaardige bronnen.

Verbetering kwaliteit groente- en fruitketens

De consument wil groenten en fruit van hoge kwaliteit met een lekkere smaak en lange houdbaarheid. Tegelijkertijd verwacht zij dat schakels in de keten zorgen voor voedselveiligheid en duurzaamheid en vraagt zij expliciet om minder gewasbeschermingsmiddelen en minder verpakkingen. Hoe realiseer je dat met behoud van productkwaliteit?  

 Het doel van het project ‘Fresh on Demand’ is om groente- en fruitketens optimaal af te stemmen op consumentenwensen en -eisen, om zo de groente- en fruitconsumptie te verhogen. De deelnemers aan dit project werken aan de ontwikkeling van kennis over fysiologische kwaliteit, meet- en detectiemethoden, slim en gericht gebruik van (kwaliteit)informatie uit verschillende schakels in de keten en andere tools die voldoen aan de voedselveiligheid- en duurzaamheidswensen.

Werken aan waardering

Vanuit de gedachte dat waardering begint met dialoog, werken de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen op verschillende manieren aan contact tussen burgers/consumenten en voedselproducenten. De topsectoren zijn nauw betrokken bij Dutch Food Week, hét nationale podium waar voeding, voedselproductie en innovatie centraal staan. Tijdens deze week delen partijen uit de sector hun enthousiasme en kennis met de samenleving. Via het al langlopende project ‘Smaaklessen’ komen kinderen op een interactieve, speelse manier van alles te weten over één of meerdere productgroepen uit de Schijf van Vijf. Kinderen leren wat een verantwoord eetpatroon is en komen meer te weten over smaak, duurzame voedselproductie en -consumptie. Via het project ‘AgriFoodMonitor’ wordt om de twee jaar de houding van de burger gepeild. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor nieuw beleid.