KoM20011 Leerreis Nutriëntenkringloop

Projectnummer: 20011Missie: Klimaatneutrale landbouwLooptijd: 2020-2023Budget publiek: € 226.000Budget privaat:  € 134.000Projectleider: Oscar Schoumans Betrokken partijen: NCM, Z-LTO, Groen Kennis Net , Wageningen University & Research 

De leerreis nutriëntenkringloop heeft als doel om bestaande kennis Read more