NIEUWS

Valorisatie Landbouw, Water en Voedsel

Voor de realisatie van de Kennis- en innovatieagenda is samenwerking tussen publieke en private instellingen van cruciaal belang. Verspreid over Nederland werken diverse clusters van bedrijven, kennisinstellingen en (regionale) overheden aan de valorisatie van kennis. Klik op onderstaande kaart om een overzicht te krijgen van de activiteiten.