Onderzoeksprojecten leveren vaak resultaten op die interessant voor een bredere doelgroep dan alleen de projectpartners. Om deze nieuwe, vaak waardevolle, kennis te ontsluiten, organiseren de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een serie Kenniscafés waarin de laatste stand van zaken binnen een thema wordt behandeld.

Komende edities

31 mei: Chemische voedselveiligheid in veranderende voedselsystemen

Op 31 mei vindt het Kenniscafé “Chemische voedselveiligheid in veranderende voedselsystemen” plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden resultaten uit Topsectorprojecten gepresenteerd die laten zien hoe we rekening kunnen houden met chemische voedselveiligheid in veranderende voedselsystemen om voedselveiligheidsissues te voorkomen.

Wat gaan we doen?
In deze editie geven onderzoekers vanuit de industrie, Van Hall Larenstein en Wageningen University & Research u een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van chemische voedselveiligheid in veranderende voedselsystemen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het gebruik van duurzame verpakkingen, het gebruik van reststromen en het inzetten van alternatieve eiwitbronnen.Programma

15.00 uur
Opening – Robert van Gorcom (WUR)

15.10 uur
Voedselveiligheidsissues in veranderende voedselsystemen – Bjorn Berendsen (WUR): Waar komen nieuwe chemische voedselveiligheidsissues in nieuwe voedselsystemen vandaan? Wat zijn de risico’s en hoe kunnen we die voorkomen?
           
15.25 uur                         
Voorbeelden uit de praktijk – Marije Strikwold (Hogeschool Van Hall Larenstein): Welke chemische risico’s zijn er in de praktijk? Hoe worden deze in de keten onderzocht en welke mitigatiemaatregelen zijn mogelijk?

15.40 uur                         
Voorspellen van voedselveiligheidsissues – Ine van der Fels-Klerx (WUR): Hoe kunnen we met behulp van modellen mogelijke voedselveiligheidsissues voorspellen? Wat zijn de invloeden van klimaat?
 
16.00 uur                         
Borgen van voedselveiligheid in de verse groente en fruitketen – Nicolette Quaedvlieg (GroentenFruit Huis): Welke data wordt er verzameld? Wat kunnen we hiermee? Welke uitdagingen ziet de sector?

16.25 uur                         
Samenvatting en afsluiting
 
16.30 uur                           
Einde

Kenniscafé is een initiatief van de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Deze editie wordt samen met Wageningen University & Research georganiseerd.

AANMELDEN