Onderzoeksprojecten leveren vaak resultaten op die interessant voor een bredere doelgroep dan alleen de projectpartners. Om deze nieuwe, vaak waardevolle, kennis te ontsluiten, organiseren de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een serie Kenniscafés waarin de laatste stand van zaken binnen een thema wordt behandeld.

Komende edities

23 november: Hoe benut je internationale kansen?

Datum:                woensdag 23 november 2022
Tijdstip:               15.00-16.30 uur
Locatie:               online

AANMELDEN

De grote uitdagingen en kansen voor de Nederlandse tuinbouw- en agrifoodsector houden niet op bij de grens. Daarom zetten de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food ook in op internationale publiek-private samenwerking. Zo kunnen overheden en bedrijven oplossingen creëren die zij alleen niet kunnen realiseren.

In dit Kenniscafé ontdekt u met welke projectvormen de samenwerking wordt ondersteund. We gaan in op Seed Money Projecten waarin Nederlandse bedrijven een mogelijke internationale samenwerking kunnen verkennen en we gaan in op PPS-projecten waarin concreet wordt gewerkt aan de benutting van een kans.

We nemen u virtueel mee naar de Verenigde Staten waar twee grote internationale PPS-en lopen: bedekte teelt in Californië en automatisering in de fruitteelt in  Washington State. Bij deze samenwerking zijn (lokale) telers, technologie ontwikkelaars, R&D-instellingen en overheden betrokken. Maar om een PPS uit te bouwen spelen ook partijen als NL Works, ambassades en het georganiseerd bedrijfsleven een belangrijke rol.

Moderators
·  Willemien van Asselt - directeur Internationale Strategie - Topsector Agri & Food
·  Gert Stiekema - directeur Internationale Strategie - Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

P
rogramma

15.00 uur
Opening en welkom
15.10 uur
Hoe start je een publiek-private samenwerking? - Willemien van Asselt
15.15 uur
Hoe ontwikkel je een publiek-private samenwerking en  wat is de rol van het bedrijfsleven hierin? - Maureen de Haan (FME)
15.35 uur
Wanneer is doorontwikkeling van een publiek-private samenwerking aan de orde? - Joke Vroegop (NL Works) 
16.00 uur
Wat is het belang van een publiek-private samenwerking voor een Nederlandse ondernemer? - Bert Rijk (Aurea Imaging)
16.10 uur
Discussie met spreker en deelnemers
16.25 uur
Afsluiting

Benieuwd wat een Seed Money Project u als bedrijf kan opleveren? Meldt u zich dan nu aan!

AANMELDEN