Onderzoeksprojecten leveren vaak resultaten op die interessant voor een bredere doelgroep dan alleen de projectpartners. Om deze nieuwe, vaak waardevolle, kennis te ontsluiten, organiseren de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een serie Kenniscafés waarin de laatste stand van zaken binnen een thema wordt behandeld.

Kenniscafé kalender

Klik op de titel voor meer informatie en aanmelding

2 november: Groen in de stad
AAnmelden

Op dinsdag 2 november vindt het Kenniscafé Groen in de stad plaats. Van het belang van groen in de stad voor het welbevinden van de bewoners en voor klimaatadaptatie zijn alle partijen wel overtuigd. Maar hoe houd je het betaalbaar? Hoe krijg je draagvlak bij bewoners? Hoe breng je veranderingen in bestaande plannen? Tijdens deze bijeenkomst willen we ondernemers in de groene sector en stadsinrichters praktische handvatten geven om de vergroening van de bebouwde omgeving te kunnen versnellen.

Wat gaan we doen?
In deze editie geven onderzoekers van Wageningen University & Research samen met ondernemers u inzicht in de dilemma’s bij het realiseren van meer groen in de stad en hoe zij dat opgelost hebben.

Programma

15.00 uur

Opening – ​ Gerlinde van Vilsteren, Wageningen University & Research

15.10 uur
De dilemma's van het bouwen van een groene stad - voorbeelden uit verschillende steden -

Marian Stuiver, Wageningen University & Research
Reactie referent en discussie

Waar loop je tegenaan bij het organiseren van groen in de stad: inzichten uit het project De Groene Hovenier - Carmen Aalbers, Wageningen University & Research
Reactie referent en discussie

Hoe maak je groen in de stad betaalbaar? - Joop Spijker, Wageningen University & Research
Reactie referent en discussie

16.15 uur
Samenvatting en afsluiting

16.30 uur
Einde

Praktische zaken
Wanneer: dinsdag 2 november van 15.00 tot 16.30 uur
Waar: online

Kenniscafé is een initiatief van de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Deze editie wordt samen met Wageningen University & Research georganiseerd.

30 november: Precisie-irrigatie

Programma en aanmeldlink volgt