NIEUWS

Missie c

Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied

In 2050 is Nederland in zowel het landelijk als stedelijk gebied klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. In het landelijk gebied is het beheer van grond- en oppervlaktewater zodanig dat het een belangrijke bijdrage levert aan de klimaatbestendigheid van de land- en tuinbouw en grondwaterafhankelijke industrie zonder onomkeerbare schade te doen aan natuurgebieden. Tegelijkertijd zijn de land- en tuinbouwsystemen zodanig ingericht dat ze kunnen omgaan met de klimaatveranderingen. De gebouwde omgeving is klimaatbestendig ingericht doordat het stedelijk waterbeheer is geoptimaliseerd, de omgeving is vergroend en doordat er klimaatadaptief wordt gebouwd en ingericht. Kwaliteitsverbetering van grond- en oppervlaktewater blijft een voortdurend aandachtspunt.

Belangrijkste kennis- en innovatiethema’s

  • Voorkomen van wateroverlast en watertekort in landelijk en stedelijk gebied;  
  • Ontwikkeling van klimaatbestendige land- en tuinbouwproductiesystemen en inrichting van een klimaatbestendige gebouwde omgeving; 
  • Verbeteren van de waterkwaliteit.

Projectvoorbeelden

Vier waterissues tegelijk te lijf

Het begon met een groots idee: gebruik bestaande technieken van ondergrondse waterberging en brakwaterwinning en zet deze grootschalig in voor een robuuste zoetwatervoorziening in laag-Nederland. Inmiddels is de fase van verkenningen voorbij; de eerste pilots zijn in volle gang.


LEES MEER
"Tekentafelideeën worden nu naar de praktijk gebracht."

Nieuw dak verkoelt en vergroot biodiversiteit

In welke mate een project spin-off kan betekenen voor partners die eraan deelnemen en ver daarbuiten, bewijst Smartroof 2.0. Het innovatieve blauwgroene dak – dat verkoelt, water opvangt en ook nog eens de biodiversiteit vergroot – wijst steden de weg richting effectieve klimaatadaptatie.

LEES MEER
"Nieuwe mindset in stedelijk waterbeheer."

Schoon water in tuinbouwgebieden

Via het project ‘Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten’ werkt de sector aan vraagstukken die spelen bij emissieloos telen en het zuiveren van reststromen (het sluiten van de water- en nutriënten-kringloop). 
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een aanpak voor het optimaal beheren van de waterstromen. Eén van de problemen bij langdurig hergebruiken van water is de ophoping van natrium en andere ongewenste stoffen. Via dit project wordt er nieuwe kennis ontwikkeld over de natriumopname en -gevoeligheid van kasteelten om zo waterlozing vanwege natrium overbodig te maken.