Project Klimaatbestendige inrichting

Kennis-op-Maat

2020 
KoM20002 De Nieuwe Hovenier 
KoM20003 KlimaatAdaptatie Netwerk Open teelten 
KoM20010 De Groene Agenda; Groene kennis voor een klimaat-adaptieve en leefbare stad 

Klimaatbestendig landelijk gebied (C1)

2020 
LWV19103 Klimaatadaptatie in de praktijk 
LWV19232 Grow with the Flow 

2016 
WM COASTAR: zout op afstand, zoet op voorraad 

2015 
WM Hergebruik van industrieel restwater voor de watervoorziening van de landbouw

Klimaatadaptieve land- en tuinbouwproductiesystemen (C2)

2020
LWV19101 Kringloopbestendig telen in grond en in zandbedden 
LWV19144 WaterFit4Food 
LWV19148 Klimaatadaptatie Open Teelten 
LWV19201 Waterefficiënte teelt op substraat 
LWV19217 Ontwikkeling van een biosensor 
LWV19235 Handzame nitraatmeting 

2019
TU-17002 Microbieel gezond water in de glastuinbouw 

2017
AF-16202 Zeewier

Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied (C3)

2020

LWV19149 Grasvelden, klimaat en biodiversiteit 
LWV19222.02 Instrumenten borging baten groen in planontwikkeling 
LWV19222.03 Succesvol implementeren groene stadsontwikkeling 
LWV19222.04 Natuurlijk basissysteem klimaatadaptieve stedelijke ontwikkeling 

2019
TU-18044 Effectief groen voor klimaatadaptatie in de stad 

2018
WM New Urban Water Transport Systems (NUWTS)
WM Lekdetectie en –lokalisatie met CALLISTO 

2017
WM CitySports- klimaatadaptieve kunstgrasvelden 
WM Kennisactieprogramma Water 
WM Perfect Timing 

2016
WM Slimme watermeters helpen drinkwatertemperaturen in kaart te brengen 

2015
WM Smartroof 2.0: Modulair zelfvoorzienend blauw-groen-daksysteem 
WM Thermal energy recovery from drinking water 

Verbeteren waterkwaliteit (C4)

2019 
TU-18055 Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten 2 
WM Voorkómen van uitstroom microplastics via effluent naar oppervlaktewater 

2018 
WM Bloembollenteelt Waterproof 
WM CoRe Water – Van RWZI naar duurzame waterfabriek 
WM Opschaling biologisch-ozon-biologisch (BO3B) proces 
WM Online monitoring van Aeromonas in een drinkwaterdistributiesysteem zonder chloor 
WM Opkomende stoffen 

2017 
TU-1605-016 Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten 
WM Anammox 

WM Geavanceerde oxidatie zonder chemicaliëndosering 
WM Oplossing rioolvet – Bijwerkingen van microbiële afbraak van FOG in riolen 
WM Sluiten van de waterketen in Noord-Holland 
WM Snelle online detectie van enterococcen en de totale microbiële activiteit in water 

2016 
AORCF
WM Selectief natrium verwijderen uit gietwater 

2015 
WM Microfiltratie met biopolymeren 
WM Multi Source RO

EU-projecten

2020 
AF-EU-20014 | Fieldlab Vertical Farming 
AF-EU-20023 | H2020 AGROMIX