NIEUWS

Missie b

Klimaatneutrale landbouw​ en voedselproductie

In 2050 werkt de land- en tuinbouwsector klimaatneutraal. De uitstoot van broeikasgassen, die dan stevig is verminderd, wordt gecompenseerd door extra vastlegging van CO2 in de bodem en in de natuur. De sector maakt geen gebruik meer van fossiele grondstoffen en is leverancier van duurzame energie.

Belangrijkste kennis- en innovatiethema’s

  • Reductie van de uitstoot van methaan in de veehouderij; 
  • Vermindering van oxidatie in de veenweidegebieden; 
  • Vermindering van de uitstoot van lachgas bij de bemesting van landbouwbodems en bij de vollegrondsteelt; 
  • Vastlegging van koolstof in landbouwbodems, bij vollegrondsteelt, in bos en natuur; 
  • Vermindering van energieverbruik in glastuinbouw.

Projectvoorbeelden

Op weg naar een klimaatneutrale ​kas

Voor 2030 richt de tuinbouwsector zich op het halveren van de CO2-emissie. Essentieel is daarbij de doorontwikkeling en implementatie van energiebesparing in kassen, de beschikbaarheid van voldoende externe CO2, de realisatie van warmtenetten en de doorontwikkeling van aardwarmte.

LEES MEER
"Het gaat ons lukken om fossielvrij en nagenoeg emissieloos te telen."

Energie van platteland goed voor boer en burger

In 2050 draait heel Nederland op duurzame energie. De landbouw speelt daar een belangrijke rol in, want een derde van de groene stroom moet van het platteland komen. Complicerende factor: het elektriciteitsnet is niet ontworpen om grote hoeveelheden energie vanaf het platteland terug te voeren naar het hoogspanningsnet.

LEES MEER
"Mest koelen is interessant: je reduceert methaanemissies."

De ene koe is de andere niet

Koeien stoten bij het herkauwen en verteren van gras methaan uit; een broeikasgas dat ongeveer dertig keer sterker is dan CO2. Maar de ene koe is de andere niet. Door selectief te fokken is het mogelijk om de methaanuitstoot van koeien aanzienlijk te verminderen.

LEES MEER
"Fokken kan tot 20% lagere methaanemissies leiden."