AgriFoodTop Plus: Bepaal de route

Op 21 juni vindt de AgriFoodTop Plus plaats. Gewoonlijk is de AgriFoodTop hét netwerkevenement voor de Nederlandse agrifoodsector, maar dit jaar is het evenement ook interessant voor ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers uit de tuinbouwsector en de watersector. In 2023 wordt de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel vastgesteld. Deze agenda geeft de koers weer van het innovatiebeleid van de overheid en de topsector vanaf 2024.

Tijdens de AgriFoodTop Plus worden de contouren van de agenda gepresenteerd en kunt u in interactieve sessies meedenken over de inhoud. Welke maatschappelijke uitdagingen pakken we aan? Waar moeten de accenten liggen? Welke witte vlekken moeten nog worden ingevuld? Uw input is meer dan welkom en wordt meegenomen bij de totstandkoming van de definitieve agenda. Meedenken helpt!

Uiteraard is er ook weer voldoende ruimte om uw netwerk uit te breiden!

Meer informatie en aanmelden