Kenniscafé Groen in de stad

Op dinsdag 2 november vindt het Kenniscafé Groen in de stad plaats. Van het belang van groen in de stad voor het welbevinden van de bewoners en voor klimaatadaptatie zijn alle partijen wel overtuigd. Maar hoe houd je het betaalbaar? Hoe krijg je draagvlak bij bewoners? Hoe breng je veranderingen in bestaande plannen? Tijdens deze bijeenkomst willen we ondernemers in de groene sector en stadsinrichters praktische handvatten geven om de vergroening van de bebouwde omgeving te kunnen versnellen.

Meer info