Kenniscafé – Irrigatie in de precisielandbouw

Op dinsdag 30 november van 15.00 – 16.30 uur vindt het online Kenniscafé Irrigatie binnen precisielandbouw plaats; een belangrijk thema binnen precisielandbouw. Voor agrarische bedrijven wordt het steeds belangrijker om te sturen op waterkwantiteit en -kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan effecten van extremen in neerslag en verzilting op de productie en de biodiversiteit. Data-gestuurde precisie-irrigatie met innovatieve technieken en systemen wordt steeds meer een must voor een duurzame landbouwproductie. In het Kenniscafé wordt kennis uit verschillende projecten toegelicht en besproken.

Meer info