Oproep voor Seed Money Projecten geopend

Bedrijven die hun internationale activiteiten willen vergroten, kunnen daar steun voor krijgen in de vorm van Seed Money Projecten. In deze projecten staat het opbouwen van nieuwe internationale netwerken centraal. Ook de haalbaarheid van nieuwe internationale productieketens kunnen in een Seed Money Project verkend worden. In te dienen projecten moeten passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

Vanaf vandaag is de oproep voor nieuwe projecten geopend. De oproep wordt gezamenlijk georganiseerd door de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De indieningstermijn sluit op 15 december.

Meer informatie