Twee honoreringen binnen KIC-call (NWO) Aquatische voedselproductie

Binnen de KIC-call ‘Aquatische voedselproductie’ van NWO zijn twee onderzoeksprojecten gehonoreerd. Consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan onderzoek doen naar de productie van biomassa en eiwitrijke voeding op zee. De projecten krijgen samen meer dan 2,6 miljoen euro toegekend. Maatschappelijke en private partners dragen nog eens 450 duizend euro bij aan cofinanciering.

In de komende jaren zal een groot deel van de Nederlandse Noordzee ingrijpend veranderen qua gebruik en inrichting. Tegelijkertijd zal de vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel, met name eiwit, en biogene grondstoffen toenemen. Daarbij moet gedacht worden aan de kweek en veredeling van zeewier en schaal- en schelpdieren. Aquatische voedselproductie, een call binnen de hoofdlijn MISSIE van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, is erop gericht onderzoek te stimuleren naar een duurzame aanpak van de productie van voedsel en biogene grondstoffen op de Noordzee, waarbij ook aandacht is voor de maatschappelijke aspecten.

Wetenschappers van het NIOZ, Wageningen University, Hogeschool Zeeland en Westerdijk Institute (KNAW) gaan onderzoek doen naar een efficiënte en duurzame eiwitproductieketen op zee, de effecten van grootschalige zeewierproductie op de zee-ecologie en nieuwe businessmodellen voor zeewierproductie. Ze werken in twee consortia samen met onder andere organisaties en bedrijven uit de zeewierteelt en de schelpdiersector, de voedselindustrie en de Provincie Zeeland. De interdisciplinaire onderzoeksprojecten hebben een maximale looptijd van zes jaar en gaan medio 2022 van start.

Gehonoreerde projecten

From Sea to Society
Prof. K. (Klaas) Timmermans NIOZ
Er is een dringende behoefte aan een alternatieve productieketen van eiwitten, en daarom wordt hier het initiatief genomen voor een mariene, efficiënte, duurzame, laag trofische aquacultuurketen (LTA), die gebaseerd is op biomassa van gecombineerde off-shore teelt van zeewier en mosselen. Sociale innovatie en waardecreatie van deze eiwitproductieketen hebben hierbij topprioriteit. Ze zullen worden ondersteund door doorbraken vanuit de levenswetenschappen, zoals veredeling van steriele zeewieren, innovatieve bio-raffinage en inzicht in de draagkracht van het natuurlijke mariene ecosysteem. De vergaarde kennis en kunde zal worden samengebracht in een FS2S-“learning community”, die ook de continuïteit van de LTA zal waarborgen.

SeaSEEDS  – Seaweed Attachment onto Substrates and Economic Embedding into Dutch Society
Dr. M.J. (Tijs) Ketelaar (Wageningen University & Research)
Zeewier is een veelbelovende maar nauwelijks geëxploiteerde bron van biomassa en eiwitten. Kleinschalige teeltproeven tonen aan dat grote en variabele losslag van zeewier resulteert in inefficiënte en onvoorspelbare teelt met hoge economische risico’s en een onbekende impact op de mariene ecologie. Hierdoor trekt de sector geen investeringen aan, wat de opschaling die nodig is voor winstgevendheid bemoeilijkt. De onderzoekers gaan de aanhechting van suikerkelp (zeewier) verbeteren, de gevolgen van grootschalige zeewiercultuur op de mariene ecologie kwantificeren en businessmodellen voor Nederlands zeewier creëren. Deze inspanningen leiden tot de economische kansen en het maatschappelijk bewustzijn dat nodig is voor de transitie naar een duurzame blauwe economie.