Projecten
 Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

Veilige en duurzame primaire productie (D3)

2020

LWV19032 System innovation in broiler rearing to improve overall sustainability
LWV19049 Vital Chick Chain
LWV19064 Breeders In Technology (BITe)
LWV19081 Risico Vogelgriep: relatieve rol van insleeproutes en bioveiligheid
LWV19096 Realtime Monitoring Emissies Pluimveehouderij (Meten = Weten)
LWV19161 Insect products as health promoter in poultry and pig feed
LWV19175 Improving low-protein diets to prevent behavioural problems in pigs
LWV19222.05 Beheer eikenprocessierups
LWV19225 Varkenskompas - Varkenshouders op koers met gezonde, vitale varkens
LWV19253 Microalgen ter verbetering gezondheid jonge dieren
LWV19256 Toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector

2019

1H4F-HEVentie: Hepatitis E virus intervention in primary pig production
Bacillus thuringiensis diagnostiek
Beheersing van Campylobacter in de pluimveeketen 2.0
Een gezond klimaat voor dier, mens en omgeving
Familievoer(en): transitie naar een innovatief voerconcept
Kopverdover pluimvee
To control coccidiosis
Trager groeiende vleeskuikens: Op weg naar integraal duurzaam dierenwelzijn
Transmissie humaan pathogenen
Verlagen endotoxine-uitstoot bij vleeskuikens
Welfare farmed pangasius

2018

1H4F- Duurzame beheersing van kiemgetal in geitenmelk
1H4F-BIT-MAP: Biggen In Transitie
Greenwell: Greening animal welfare in the broiler chain

2017

1H4F-Safer Food with Big Data
1H4F-Biomarkers voor welzijn van melkvee
1H4F-Kansen voor het kalf in de keten
1H4F-Lactatie op maat
1H4F-Risk-based monitoring van Toxoplasma gondii- en Trichinella spp.-infecties
Breed4Food
Early nutrition and feather pecking behaviour in mature laying hens
Ecofysiologisch gedrag en risicobeoordeling Listeria monocytogenes
Energy evaluation of fish feeds
Innovatief integraal houderijsysteem voor zeugen, biggen en vleesvarkens
Insecten als innovatieve veevoerconcepten
MIP Veehouderij
Multi-analyt diagnostic methods to detect food pathogens
Nieuwe veilige gewassen uit de kas
Rapid at-line detection of environmental Listeria
Smart tools voor vitale varkens

2016

1H4F-Fight FLU! Vogelgriep: introducties voorkomen, impact verminderen
1H4F-Integrale aanpak Streptococcus suis-infecties varkenshouderij
1H4F-Vitaal en gezond kalf in een duurzame kalverhouderij
Borgen van de veiligheid van insecten
Breeders in balance
Duurzame Zuivelketen 2.0
Gezondheid en welzijn van parkgehuisveste konijnen
Healthy bones
Opfokzeugen in opleiding

2015

Voorspellen mycotoxinen in granen