1H4F- Duurzame beheersing van kiemgetal in geitenmelk

1H4F- Duurzame beheersing van kiemgetal in geitenmelk

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF17060

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/18

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

Het kiemgetal (telling van het aantal bacteriën per ml melk) is één van de belangrijkste kwaliteitskenmerken van geitenmelk. Het gemiddelde kiemgetal op Nederlandse melkgeitenbedrijven is substantieel hoger dan op koeienbedrijven en ligt tussen de 30.000 en 50.000 kiemen/ml, met een terugkerende piek in het voorjaar die samengaat met overschrijdingen van de grenswaarde voor acceptabele melk (100.000 kiemen/ml).

Voor een laag kiemgetal is een goede reiniging van de melkmachine, snelle koeling van de melk en hygiënisch melken van belang. Deze factoren zijn goed te controleren op een modern melkgeitenbedrijf. Desondanks is op veel bedrijven het kiemgetal te hoog, omdat individuele geiten grote aantallen bacteriën met de melk uitscheiden. Recent is ontdekt dat er in veel zoogdiersoorten een actieve passage bestaat van bacteriën vanuit de darm naar de melk (de entero-mammary pathway). In de geit hebben we aanwijzingen dat dit in sterke mate het geval is. Dit fenomeen heeft een fysiologische functie, en draagt bij aan de gezondheid van de melkklier en aan de darmgezondheid van het melkdrinkende jonge dier. De uitscheiding van bacteriën met de melk verschilt in duidelijke mate tussen geiten en tussen bedrijven, en wanneer duidelijk is hoe deze verschillen tot stand komen, kunnen we sturen op juiste aantallen bacteriën voor gezondheid van de dieren en tegelijk de melkkwaliteit bevorderen.

Doel van het project

Het primaire doel van dit project is om inzicht te krijgen in de mechanismen die leiden tot de uitscheiding van bacteriën in de melk en daardoor te komen tot concrete interventies waarmee het kiemgetal effectief te managen is op een zo natuurlijke mogelijke manier. Secundair hieraan willen we inzicht creëren in het functioneren van de entero-mammary pathway die hier mogelijk een grote rol in speelt. De recente ontdekking hiervan biedt veelbelovende, nieuwe perspectieven.

Relatie met missie (Motivatie)

Vanwege houdbaarheid, smaak en de verwerking van melk, dient het kiemgetal in de tankmelk de waarde van 100.000 kiemvormende eenheden per ml melk niet te overschrijden. Indien deze grens overschreden wordt, dan worden de melkleverende geitenhouders gekort op hun melkprijs door de melkverwerkers. Dit heeft economische schade voor de melkleveranciers tot gevolg.

De Nederlandse concurrentie positie in de export dient gewaarborgd te blijven. Door het kiemgetal in de geitenmelk duurzaam te beheersen, draagt dit PPS project draagt bij aan het goede imago van de Nederlandse kwaliteitszuivel.

Geplande acties

In paragraaf 4 worden de inhoudelijke resultaten van het afgelopen jaar beschreven. Deze resultaten geven aanleiding om het vervolgtraject met de daarin voorzien resultaten te herzien. Details staan beschreven in paragraaf 4.