1H4F-Kansen voor het Kalf in de Keten (K3)

1H4F-Kansen voor het Kalf in de Keten (K3)

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF16185

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/21

Samenvatting

In 2018 is een onderzoek gestart naar de kalveropvang en kalveropfok. De melkveehouderij- en zuivelsector in Duurzame Zuivelketen-verband (ZuivelNL) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn de initiatiefnemers van dit onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, Wageningen Bioveterinary Research, het Louis Bolk Instituut en de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Het onderzoek speelt in op de behoefte aan nieuwe kennis en inzichten over de opfok van kalveren. Er wordt onderzoek gedaan naar welke componenten uit de opfok bijdragen aan een gezond en vitaal kalf:
• biestkwaliteit en biestmanagement;
• relaties tussen opfokomstandigheden op de melkveehouderij en gezondheid en groei van kalveren, zowel op het melkvee- als op het vleeskalverenbedrijf;
• het transport van het kalf en de transportomstandigheden tussen de melkveehouderij en het vleeskalverenbedrijf;
• informatie die gebruikt kan worden in een keteninformatiesysteem.

Het doel van het onderzoek is nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen om de gezondheid en het welzijn van het kalf verder te verbeteren. Die nieuwe kennis moet leiden tot gerichte adviezen voor alle betrokkenen in de keten op het gebied van voeding, huisvesting, transport/logistiek en diercontacten en moet innovaties bevorderen. Randvoorwaarden zijn het economisch perspectief voor de sector én maatschappelijke acceptatie. Het is voorzien dat het totale onderzoek in 2021 wordt afgerond.

Doel van het project

Het doel van het onderzoek is nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen om de gezondheid en het welzijn van het kalf verder te verbeteren. Die nieuwe kennis moet leiden tot gerichte adviezen voor alle betrokkenen in de keten op het gebied van voeding, huisvesting en diercontacten en moet innovaties bevorderen. Randvoorwaarden zijn het economisch perspectief voor de sector én maatschappelijke acceptatie.

Relatie met missie (Motivatie)

MMIP D3 heeft het deelprogramma optimale diergezondheid en dierenwelzijn. Dit onderdeel benoemt ambities die tevens doelen in het project zijn. Concreet: het verbeteren van de gezondheid van dieren en het verminderen van antibiotica gebruik, goede zorg en het management aanpassen aan de behoefte van het dier, beperking en verbetering van diertransport en verminderen van sterfte van jonge dieren.